5,895 բառեր. 1,115 Թարգմանություններ է.
318,863 բառերը / արտահայտությունները, 1,690 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Մոնղոլական, Մոնղոլական-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է mongolian.ws
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0202 / 0.0131 (20)
Վերադառնալ սկիզբ