Tại thời điểm này, các Từ điển Mông Cổ - Anh có một số 5,895 từ trong mông cổ cũng như 1,115 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 318,863 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 1,690 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Mông Cổ - Anh, Mông Cổ, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Mông Cổ, dịch vụ Mông Cổ-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi mongolian.ws
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0320 / 0.0230 (20)
Quay lại đầu trang